• Rozvodna a trafostanice - sluneční elektrárna Dobšice
  Rozvodna a trafostanice - sluneční elektrárna Dobšice
 • Vnitřek rozvodny - sluneční elektrárna Dobšice
  Vnitřek rozvodny - sluneční elektrárna Dobšice
 • Vnitřek rozvodny - sluneční elektrárna Dobšice
  Vnitřek rozvodny - sluneční elektrárna Dobšice
 • Vestavěná rozvodna - sklenářství Pryma
  Vestavěná rozvodna - sklenářství Pryma
 • Vestavěná rozvodna, vnitřek - sklenářství Pryma
  Vestavěná rozvodna, vnitřek - sklenářství Pryma
 • Vestavěná rozvodna, vnitřek - sklenářství Pryma
  Vestavěná rozvodna, vnitřek - sklenářství Pryma
 1. Poradenská činnost a zpracování projektové dokumentace při řešení OZE, slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací nn i vn, MaR, ochranou před bleskem a přepětím, venkovními rozvody el. energie, trafostanicemi atd.
 2. Inženýring, vyřízení povolení pro realizaci stavby, jednání s dotčenými orgány státní správy.
 3. Technické výpočty související s tvorbou dokumentace.
 4. Zpracování projektové dokumentace ve stupni S – studie. Podklad pro rozhodnutí o realizaci záměru, popř. o způsobu realizace.
 5. Zpracování projektové dokumentace ve stupních dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 - Vyhláška o dokumentaci staveb. (Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
  1. DUR - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, (k § 86 odst. 7 stavebního zákona) podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  2. DUR - dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území, (k § 86 odst. 7 stavebního zákona) podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  3. DUR - dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, (k § 86 odst. 7 stavebního zákona) podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  4. DUR+SP - společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (k § 94a odst. 7 stavebního zákona) podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  5. DOS, DSP - projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, (uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  6. DPS - dokumentace pro provádění stavby, (k § 134 odst. 6 stavebního zákona) podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
  7. DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby, (k § 125 odst. 6 stavebního zákona) podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.)
  8. Dokumentace bouracích prací, (k § 128 odst. 8 stavebního zákona) podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
 6. Výpočet denního, umělého a sdruženého osvětlení a oslnění vnitřních a venkovních prostor, komunikací. Nouzové a protipanické osvětlení. Výpočty dle uvedených norem:
  1. ČSN EN 12464-1; (360450); Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  2. ČSN EN 12464-2; (360450); Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory
  3. ČSN EN 1838; (360453); Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
  4. ČSN EN 12193; (360454); Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť
  5. ČSN CEN/TR 13201-1; (360455); Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení
  6. ČSN EN 13201-2; (360455); Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
  7. ČSN EN 13201-3; (360455); Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
  8. ČSN 36 0020; (360020); Sdružené osvětlení      
  9. ČSN 73 0580; (730580); Výpočet denního osvětlení
 7. Výpočet oslunění a proslunění - tento výpočet je určen k podpoře umísťování obytných budov do území na základě propočtu proslunění jeho obytných místností, respektive propočtu oslunění venkovních zařízení a pozemků v okolí obytných budov, tohle vše podle ČSN 73 4301 (účinné od června 2004, se zohledněním ČSN 73 0581 ze září 2009) a také STN 73 4301.
 8. Působení vnějších vlivů na el. zařízení dle ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 32.5 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3

 

Ukázky projektů:

© 2017 Pavel Kučera | Prosiměřice 32, 671 61 Prosiměřice | +420 775 221 654 | CMS by Joomla! | Web by Golden Orange