• Rozvodna a trafostanice - sluneční elektrárna Dobšice
  Rozvodna a trafostanice - sluneční elektrárna Dobšice
 • Vnitřek rozvodny - sluneční elektrárna Dobšice
  Vnitřek rozvodny - sluneční elektrárna Dobšice
 • Vnitřek rozvodny - sluneční elektrárna Dobšice
  Vnitřek rozvodny - sluneční elektrárna Dobšice
 • Vestavěná rozvodna - sklenářství Pryma
  Vestavěná rozvodna - sklenářství Pryma
 • Vestavěná rozvodna, vnitřek - sklenářství Pryma
  Vestavěná rozvodna, vnitřek - sklenářství Pryma
 • Vestavěná rozvodna, vnitřek - sklenářství Pryma
  Vestavěná rozvodna, vnitřek - sklenářství Pryma
REFERENCE STUPEŇ PD OBSAH ČINNOSTÍ
„Model City“ Hluboké Mašůvky DSP a DPS Přípojka nn, vnější a vnitřní rozvody nn, stavební elektroinstalace, ochrana před bleskem
Orlovna Rakšice u MK, budova se sálem a hřiště DPS vnější a vnitřní rozvody nn, stavební elektroinstalace, osvětlení hřiště
výstavba 21 RD N.Šaldorf "Nad Atlantou" v Novém Šaldorfu parc.č. 323/1 a dalších DSP a DPS kabelová distribuční síť nn a veřejné osvětlení
výstavba 21 RD N.Šaldorf "Nad Atlantou" v Novém Šaldorfu parc.č. 323/1 a dalších DSP a DPS Přeložka venkovního vedení vn č. 838
Stavební úpravy objektu Přemyslovců 9, č.p.99, Znojmo, kú Znojmo-město parc.č. 130, RD a zubařská ordinace DSP a DPS stavební elektroinstalace, slaboproudé rozvody, ochrana před bleskem
11 RD lokalita Nad Atlantou, kú Nový Šaldorf a Sedlešovice DSP a DPS zemní kabelové přípojky nn pro 11 RD
Výstavba 12 rodinných domů - lokalita u silnice směr Kubšice na konci obce ve Vedrovicích, parc.č. 1477/1 a další          DSP a DPS rozšíření kabelové sítě nn, městského rozhlasu a veřejné osvětlení, koordinační situace
kostel Hevlín DPS přípojka nn, elektroinstalace, elektroinstalace přístavby
Novostavba 22 rodinných domů v kú Sedlešovice, parc.č. 662/7 DSP a DPS kabelový rozvod nn, veřejné osvětlení
Stavební úpravy části objektu čp. 95 kú Jaroslavice parc.č. 16 (pro prádelnu a žehlírnu) DSP a DPS zemní kabelová přípojka nn, stavební a technologická elektroinstalace, světelná studie
SOK Třebíč, administrativní budova, výrobní hala, k.ú. Střítež u Třebíče DSP a DPS přípojka vn, vestavěná trafostanice 22/0,4 kV, vnitřní rozvody nn, elektroinstalace stavby, elektroinstalace technologie, venkovní osvětlení
Brod nad Dyjí, bytový dům DSP a DPS přípojka nn, stavební elektroinstalace, venkovní osvětlení
Troskotovice - TS a přívod k vysílači DSP přípojka vn, sloupová TS, kabel nn k vysílači
Rybníky - TS a přívod k vysílači DSP a DPS přípojka vn, sloupová TS, kabel nn k vysílači
Relaxační centrum Jarošova ul., Znojmo – solná jeskyně DSP stavební elektroinstalace
autoservis Tovární 4 DSP a DPS infra vytápění
zámek Višňové DSP a DPS ochrana před bleskem
Přípojka VN a trafostanice KOBE-cz s.r.o. závod Hodonice DSP sloupová TS 22/0,4 kV, 400 kVA, přípojka nn, vývody nn
kostel Bohutice DSP a DPS Ochrana před bleskem
TS, vnější rozvody nn a SLR DSP a DPS TS, vnější rozvody nn a SLR
Dobšice, rozvody pro sluneční elektrárnu DSP, DPS Dobšice, rozvody pro sluneční elektrárnu
optický kabel Znojmo ul. Uhelná – Městský lesík ÚR trasa optického kabelu páteřní sítě Znojmo
Rekonstrukce fary sv. Alžběty na nízkoprahové centrum DSP DPS elektroinstalace
Olbramovice č.p. 324 - stolařská dílna DPS stavební elektroinstalace, osvětlení, vnitřní a vnější ochrana před bleskem a přepětím
ČOV Březí DPS elektroinstalace technologie, ochrana před bleskem
Kulturní dům v Miroslavi - výměna elektroinstalace DPS vnitřní rozvody NN, osvětlení, vnitřní a vnější ochrana před bleskem a přepětím
Trafostanice 22/0,4 kV, 1500 kW, provozovna U Sladovny 430 DSP DPS přípojka VN, trafostanice 22/0,4 kV a vnější rozvody VN, obchodní měření
Rekonstrukce elektroměrového rozváděče a připojení náhradního zdroje pro městský úřad Mor. Krumlov DPS obchodní měření, vývod pro náhradní zdroj
Vestavba trafostanice 22/0,4 kV do stávajícího objektu kú Znojmo-město parc.č.1009/9 a 1009/12 (Vídeňská ul.) DUR DPS Stavební úpravy, trafostanice 22/0,4 kV, vnitřní rozvody NN, obchodní měření, příprava pro přenos dat, sluneční elektrárna
farma Bojanovice - výkrm vepřů DPS vnější ochrana před bleskem a přepětím

Novostavba RD Oblekovice, čp. 166,

 

DPS Fotovoltaická elektrárna
MŠ Pražská ulice DSP DPS Výměna elektroinstalace
doplnění VO Želetice sklepní ulička DUS DPS Veřejné osvětlení
doplnění VO Vedrovice DUS DPS Veřejné osvětlení
VO Modré sklepy DUR DPS Veřejné osvětlení
hala Pegas Přímětice DSP DPS Přípojka vn, rozvodny vn a nn, trafostanice
hala SSZN Přímětice DSP DPS vnitřní rozvody NN, osvětlení, vnitřní a vnější ochrana před bleskem a přepětím
Dukovany vestavba (konírna) DSP DPS vnitřní rozvody NN, osvětlení, vnitřní a vnější ochrana před bleskem a přepětím
doplnění VO Mikulovice DUS DPS Veřejné osvětlení
společné rozvody a napájení bytů domu nám. Republiky 17, Znojmo DPS přívod, obchodní měření, osvětlení společných prostor, přívody k bytům
kulturní dům Hevlín DPS výměna elektroinstalace, ochrana před bleskem a přepětím
MŠ Loucká 624/7, Znojmo DPS elektroinstalace přístavby, ochrana před bleskem

© 2017 Pavel Kučera | Prosiměřice 32, 671 61 Prosiměřice | +420 775 221 654 | CMS by Joomla! | Web by Golden Orange